ODZIEŻ STRAŻACKA

ODZIEŻ SŁUŻBOWA I MUNDUROWA
ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA, ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA I SPORTOWA

Aktualności


W związku z realizacją procedury wyboru wykonawcy do realizacji usługi badawczo- rozwojowej  działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – firma Scantex s.c. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi badawczej, w ramach której zostanie opracowany nowy model ubrania specjalnego strażackiego.

Oferta powinna być przekazana w terminie do 31.07.2017 r. do godz. 10.00. w formie elektronicznej na adres scantexgdansk@gmail.com.

Dokumenty do pobrania
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik 1 - formularz informacyjny
3. Załącznik 2 - oświadczenia