Projekt badawczy dofinansowany z POIR

Firma Scantex s.c. realizuje projekt „Opracowanie ulepszonego ubrania strażackiego specjalnego, zapewniającego bezpieczeństwo strażaka w warunkach akcji w gorącym środowisku oraz jego wysoką ochronę w przypadku wyładowania łuku elektrycznego.”

Celem projektu jest opracowanie znacznie ulepszonego ubrania strażackiego specjalnego.
Produktem projektu będzie ulepszone ubranie specjalne, charakteryzujące się parametrami ochronnymi przekraczającymi wymagania zawarte w PN EN 469 dla drugiego poziomu ochrony, co w istotny sposób wpłynie na wydłużenie czasu ewentualnej ewakuacji ze strefy zagrożenia oraz ma kolosalne znaczenie dla ochrony życia ratowników. Przewiduje się również zastosowanie tak modyfikowanych tkanin, aby zapewnić najwyższą ochronę przed termicznym działaniem łuku elektrycznego, co stanowi niespotykaną dotychczas cechę wśród ubrań strażackich specjalnych produkowanych na polskim rynku.

Wartość projektu: 321 949,63 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 215 315,15 zł

Copyright © by scantex